Aleksandra Milićević Kalašić

Prim. dr sci Aleksandra Milićević Kalašić

 • Vanredni profesor na Departmanu za socijalni rad Fakulteta za medije i komunikaciju Univerziteta Singidunum;
 • član katedre za gerontologiju na postdiplomskim studijama Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu od 1995. godine;
 • osnovne studije medicine, magisterijum iz neuropsihologije, doktorat medicinskih nauka iz oblasti neuropsihijatrije na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, gde je izabrana za istraživača saradnika;
 • više od trideset godina radi u vaninstitucionalnoj zaštiti starijih osoba i palijativnom zbrinjavanju: osnivač Odeljenja za neuropsihijatriju sa odsekom za dijagnostiku i terapiju bola Gradskog zavoda za gerontologiju;
 • nacionalni korespodent u projektima Svetske zdravstvene organizacije iz oblasti mentalnog zdravlja (od 2003. do 2011. godine) i gerontologije (od 2011. do danas);
 • predsednik zdravstvene komisije Crvenog krsta Srbije od 2010. godine;
 • aktivni član nacionalnih i međunarodnih udruženja, potpredsednik Sekcije za psihijatriju trećeg doba Svetske psihijatrijske organizacije;
 • učestvovala u radu redakcionih odbora domaćih i međunarodnih časopisa;
 • od 2012.godine aktivno sarađuje sa Univerzitetom Berkli, Kalifornija iz oblasti javnog zdravlja preko Fogarty programa, čiji je stipendista;
 • višegodišnje iskustvo kao član timova nacionalnih i međunarodnih projekata;
 • autor i koautor je velikog broja stručnih i naučnih radova, publikovanih i izloženih u zemlji i inostranstvu.
Aleksandra Milicevic Kalasic Zena Gerantolog Beograd