Joana Nikolić

Dr Joana Nikolić, specijalista psihijatrije   

  • Rodjena 1984. u Beogradu
  • Osnovne studije medicine, kao i specijalističke u oblasti psihijatrije je završila na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu;

  • Pohadja doktorske studije na istom fakultetu;

  • Od 2012. godine je zaposlena u KBC “Dr Dragiša Mišović-Dedinje” u Bolnici za neurologiju, a zatim i Bolnici za psihijatriju gde radi i danas;

  • Stekla je znanje i veštine u edukaciji REBT (racionalno emotivno bihejvioralne terapije);

  • Član je tima “za promenu pola”, kao i dve stručne komisije za zaštitu transseksulanog zdravlja: pri Ministrarstvu zdravlja i Rebubličkom fondu za zdravstvenu zaštitu;

  • koautor knjige Medicinska etika za Srednju medicinsku školu, kao u stručnih i naučnih radova