Problemi dece i mladih

Deca i adolescenti se tokom svog normalnog razvoja i odrastanja često susreću s brojnim poteškoćama i preprekama koje se, uz odgovarajuću pomoć, mogu uspešno prevazići.

U praksi sa decom i mladima najčešće se susrećemo sa:

  • smetnjama pažnje i koncentracije
  • smetnjama pamćenja ili drugih saznajnih funkcija
  • poteškoćama učenja
  • poremećajima raspoloženja
  • problemima odvajanja (separacioni strahovi)
  • strahovima uopšte
  • tikovima i mucanjem
  • noćnim mokrenjem

“Mali ljudi, koje mi zovemo “deca”, imaju svoje velike bolove i duge patnje, koje posle kao odrasli i mudri ljudi zaboravljaju. Upravo, gube ih iz vida. A kad bismo mogli da se spustimo natrag u detinjstvo, kao u klupu osnovne škole iz koje smo davno izišli, mi bismo ih opet ugledali. Tamo dole, pod tim uglom, ti bolovi i te patnje žive i dalje i postoje kao svaka stvarnost”, Ivo Andrić.