Seks posle porođaja

Dinamika seksualnog života može biti poremećena trudnoćom i porođajem. Ponekad se desi da muškarac izgubi seksualno zanimanje za ženu, gledajući je kroz sasvim novu prizmu kao majku, ne više i kao ženu i ljubavnicu. Ovakva situacija može biti samo prolazna faza, ali ponekad može prerasti i u ozbiljniji problem. Prvo pitanje koje se nameće je da li je muškarac iskren?

Ako pretpostavimo da je iskren on ženu sada, nakon što je postala majka, zaista posmatra u sasvim drugom svetlu i povlači se iz, do pre godinu dana, skladnog i bogatog seksulanog života.

U psihoterapijskoj praksi se sreću muškarci koji sopstvenu neurotsku podvojenost preslikavaju na žene oko sebe. Takve osobe žene na koje u životu nailaze dele na svetice i prostitutke. Svetice im služe za zasnivanje braka i porodice, a one druge za «niske strasti». Prve su poštovane i stavljene na pijedestal, a druge seksualno poželjne, ali baš zbog toga, i prezrene. Partnerke za seks ovakvi muškarci neretko i traže upravo među lepoticama noći. U suštini, ovakva oštro podvojena slika suprotnog pola odraz je neadekvatnog doživljaja sopstvene seksualnosti kao nečeg «niskog» i «prljavog».

Međutim, ako je suprugovo obrazloženje samo «dobar izgovor», smernice ka pravim razlozima bi mogli dati  npr. odgovori na sledeća pitanja: da li je ranije bilo problema sa erekcijom; kakav je bio seksualni život u trudnoći i da li ga je uopšte bilo; da li je nakon porođaja žena upadljivo podređena detetu i da li se možda fizički promenili tokom trudnoće i nakon porođaja (recimo dobili u težini)?

Kakav god da je uzrok problema, šanse da rešenje padne s neba su neznatne, pa je možda najbolje, što pre, potražiti stručnu pomoć. A ako se muškarac bude nećkao, «make him an offer he can’t refuse»…