Telesni simptomi bez organskog uzroka
(konverzivni poremećaji)

“Niko ne primećuje da neki ljudi troše ogromnu energiju da bi bili normalni.”, rekao je Alber Kami.

Neke tegobe u telu poput uznemirujućeg lupanja srca, gušenja, raznovrsnih bolova bez realnog uzroka, vrtoglavice ili nestabilnosti, trnjenja ili slabosti delova tela, kao i smetnji u vidu, učestale stolice ili mokrenja mogu biti duševnog a ne telesnog porekla (uzroka).

Duša može da se poigra nama tako da težište nekog životnog problema, dileme ili dugotrajnog nezadovoljstva premesti na telesni plan. Bolovi u stomaku mogu simbolično da predstavljaju neki “nesvarivi” osećajni problem, a slabost ili kočenje nekih delova tela mogu biti simbolična “prepreka” za rešavanje nedoumica.