Krizna stanja (psihosocijalna, biološka)

Dešava se da pojedinci koji upadnu u teške okolnosti, u nekom momentu ostanu bez snage i moći da utiču na njih, a zatim polako gube kontrolu nad nekim delom sebe i svog života. U krizi se čoveku “izmakne tlo pod nogama“, poremeti se dotadašnja dinamička ravnoteža ustaljenih obrazaca odnosa sa sredinom i samim sobom koja osobi daje osećaj stabilnosti i sigurnosti.

Svako ima prag izdržljivosti životnih osujećenja i u zavisnosti od visine tog praga i vrste osujećenja tokom sazrevanja ličnosti pojedinca formira se “slaba tačka”. Ovaj je prag kod nekih viši, a kod nekih niži. I kada se prestupi nastupa kriza. Krizno stanje je mučno i teško podnošljivo stanje u kome preti prodor nesvesnog u svesno.

Nigerijska poslovica kaže: „U trenutcima krize, mudri grade mostove a budalasti brane.“ U najtežim situacijama često je pomoć sa strane jedini most do sopstvene duše. Ne treba joj podići zabrane.

Krizna stanja mogu biti psihosocijala i biološka.

Psihosocijalna:
–           Partnerski i bračni problemi (preljuba, pretnja razvodom…),
–           Problemi sa decom (narkomanija, delikventna ponašanja, otkriće drugačije seksualne orjentacije);
–           Nasilje (uključujući i nasilje u porodici);
–           Problemi na profesionalnom planu (degradacija, mobing, otkaz…);
–           Teška bolest bliskog člana porodice;
–           Smrt bliske osobe…

Biološka:
–           Trudnoća
–           Babinje
–           Perimenopauza
–           Menopauza
–           Neplodnost
–           Teška bolest ili iznenadni invaliditet