Prisilne misli i radnje (OKP)

„Opsesija budućnošću ponekad je dobar način da se prespava sadašnjost”, rekao je Branko Miljković. Međutim svaka opsesija “guta” vreme jer teško je kada protiv volje misli navode dela i stanja.

Samo neka od duševnih stanja sa kojima se savremena psihijatrija suočava su i:
–           nametnute, neprihvatljive misli zastrašujuće neprijatnog sadržaja (mističnog, seksualnog, nasilnog…),
–           prisline radnje i rituali za smanjenje napetosti ili poništavanje neprijatnih misli (preterano pranje ruku, čišćenje, brojanje, samozadovoljavanje, …)

Američki pisac Norman Mejler za opsesiju je rekao da je to „jedna od najrasipnijih ljudskih aktivnosti, jer te stalno vraća nazad i nazad na isto pitanje na koje nikada ne dobiješ odgovor.”