Neusklađenost pola i roda
(transrodnost, transseksualnost)

Rodna disforija ili poremećaj rodnog identiteta, koji se manifestuje kao snažno osećanje nelagodnosti u vezi sa vlastitim biološkim polom i polnom ulogom, je relativno redak poremećaj koji počinje u detinjstvu i do snažnijeg izražaja dolazi u adolescenciji. Rođeni u telu jednog pola od detinjstva doživljavaju sebe kao da su suprotnog roda. Imaju intezivnu želju da svoje telo usklade sa unutrašnjim doživljajem roda, kao i da ih i okolina upravo takvim vidi, kakvima se samospoznaju.

Često su ovakvi pojedinci otuđeni i usamljeni, bez osećanja pripadnosti, posebno mladima tako važnog. Nespretni su u pronalaženju sopstvenog mesta u društvu, koje je strogo ustrojeno i usko određeno. U društvu koje robuje stereotipima, mnogi, po nečemu drugačiji i posebni ljudi, teško pronalaze svoje mesto.

„Najteža samoća je kad si u društvu ljudi koji ne razumiju ono što pričaš.”, rekao je persijski pesnik Mevlana Dželaludin Rumi.