Dušica Marković Žigić

Dr sci. med Dušica Marković Žigić, specijalista psihijatrije, seksolog i naučni saradnik na Medicinskom fakultetu u Beogradu

  • Diplomske studije medicine, specijalističke studije u oblasti psihijatrije, kao i magistarske i doktorske studije u oblasti psihijatrije i seksologije, završila je na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, gde je stekla i zvanje Nučnog saradnika.
  • Dosadašnji radni vek provela je na Klinici / Bolnici za psihijatriju KBC „Dr Dragiša Mišović“ u Beogradu, poslednjih desetak godina na mestu načelnice Odeljenja za psihosomatiku i nepsihotične poremećaje. Osnovala je i sa svojim timovima uspešno vodila dva ambulantna savetovališta: Savetovalište za seksualnost i rodnu disforiju i Savetovalište za žene u krizi. Imala je sreću da u ovoj renomiranoj psihijatrijskoj i psihoterapijskoj ustanovi uči od najboljih: dr sci. med. Zorana Rakića, Prof. Ljubomira Erića, Prof. Jovana Nikolića I Prof. Ivane Timotijević.
  • Stekla je znanje i veštine u oblasti grupne psihoanalitičke psihoterapije na kursevima Instituta za grupnu analizu iz Londona, a provela je i nekoliko godina izučavajući autohtono ruske metode lečenja na Institutu psihijatrije Naučnog centra mentalnog zdravlja pri Ruskoj akademiji medicinskih nauka, kao i na Državnom naučnom centru psihijatrije i narkologije Ministarstva zdravlja u Moskvi. Tokom boravka u Moskvi, kao pobornica integrativnog pristupa u medicini i psihijatriji, završila je i Kurs korejske akupunkture (Su Jok).
  • Tokom istraživanja za doktorsku tezu u oblasti seksologije nekoliko godina je sakupljala uzorak žena u Endokrinološkom savetovalištu i na Odelenju Ginekološke endokrinologije GAK UKC i Klinici za endokrinologiju i blisko sarađivala sa Prof. Gordanom Lazović-Radonjić, Prof. Svetlanom Spremović Rađenović i Prof. Svetlanom Vujović i zahvaljujući njima stekla dodatna znanja u oblasti endokrinologije, ginekološke endokrinologije i ženskog zdravlja uopšte koje danas obilato koristi u svojoj svakodnevnoj praksi. Sručna i naučna saradnja sa ovim izuzetnim stručnjacima se nastavlja do danas.
  • Poslednjih nekoliko godina bila je saradnik u 2 multidisciplinarna istraživačka projekta: „Seksualno funkcionisanje pacijenata sa kardiovaskularnom insuficijencijom“ pod vođstvom akademika Prof. dr M. Ostojića pri Institutu za kardiovaskularne bolesti UKC i „Morfološke karakteristike mozga transseksualnih osoba i drugih razvojnih poremećaja“ pod vođstvom Prof. Dr B. Filipovića sa Katedre za anatomiju MF u Beogradu.
  • Izlagač je i predavač na domaćim i međunarodnim stručno-naučnim skupovima i edukacijama sa brojnim štampanim radovima. Godinama aktivno učestvuje i u treninzima za senzibilizaciju društva na osobenosti i posebne potrebe transrodne i transseksualne populacije.
  • Pripadnica je druge generacije tima „za promenu pola“, takođe je član dve stručne komisije za zaštitu transseksaulanog zdravlja: pri Ministarstvu zdravlja i Republičkom fondu za zdravstvenu zaštitu.
Dusica Markovic Zigic Zena Seksolog Beograd