Zagorka Bradić

Zagorka Bradić (1955), doktor medicine, psihijatar i psihoterapeut iz Beograda.      

  • Diplomirala je na Medicinskom fakultetu  Univerziteta u Beogradu, gde je specijalizirala psihijatriju i opredelivši se za klinički rad, nastavila usavršavanje kroz užu specijalizaciju iz psihoanalitičke psihoterapije, četvorogodišnju ličnu  analizu, dvogodišnju grupnu superviziju i individualne supervizije koje i danas traju.

  • Profesionalnu karijeru započela je na Psihijatrijskom odeljenju Opšte bolnice u Kruševcu, nastavila na Odeljenju za adolescentnu psihijatriju i psihoterapiju Klinike za psihijatriju KBC ”Dr Dragiša Mišović – Dedinje”, odakle je sa mesta šefa odseka prešla u Institut za mentalno zdravlje u Beogradu, gde je bila član Upravnog odbora IMZ-a, jedan od osnivača i šef Dnevne bolnice za adolescente.

  • Nosilac je Jugoslovenskog sertifikata za psihoterapiju, Evropskog sertifikata za psihoterapiju, Diplome psihoanalitičkog psihoterapeuta Društva psihoanalitičkih psihoterapeuta Srbije – DPPS, Diplome adolescentnog psihoanalitičkog psihoterapeuta Evropske federacije za psihoanalitičku psihoterapiju – EFPP.

  • Punopravni je član Udruženja psihijatara Srbije – UPS, Društva za dečju i adolescentnu psihijatriju i srodne struke Srbije – DEAPS, Saveza društava psihoterapeuta Srbije – SDPS, Društva psihoanalitičkih psihoterapeuta Srbije – DPPS (u dva mandata bila je generalni sekretar, član Izvršnog odbora i član Trening komiteta za individualnu psihoanalitičku psihoterapiju). Punopravni je član i Udruženja za dečju i adolescentnu psihoterapiju Srbije – UDAPS, čiji je jedan od osnivača i bivši predsednik. U dva mandata bila je nacionalni delegat Sekcije dečje i adolescentne psihoanalitičke psihoterapije Evropske federacije psihoanalitičkih psihoterapeuta – EFPP.

  • Glavna klinička interesovanja vezana su za psihoanalitičku psihoterapiju adolescenata i odraslih, o čemu je izveštavala kroz usmene prezentacije na seminarima za adolescentnu psihijatriju i psihoterapiju Klinike za psihijatriju KBC “Dr Dragiša Mišović“ i na Forumima Instituta za mentalno zdravlje u Beogradu i inostranstvu. Objavila je više publikacija iz ove oblasti i uredila “Priručnik za prevenciju samoubistva i samoubilačkog ponašanja mladih“.