Milanka Djordjević

  • Srednju medicinsku školu (akušerski smer) završila je u Beogradu 1986. godine.
  • Od 1987. godine do bombardovanja bolnice zaposlena u KBC Dragiša Mišović, u bolnici za ginekologiju i akušerstvo, kao akušerska sestra (babica).
  • Krajem 80-tih prolazi obuku za „Baby friendly” sistem porođaja.
  • 2000. godine, tokom renoviranja bolnice za ginekologiju i akušerstvo, prelazi u kliniku za psihijatriju istog KBC-a, gde radi i danas, na mestu glavne sestre odeljenja za psihosomatiku i nepsihotične poremećaje.
  • Znanje i stručnost koje je stekla na oba odeljenja, koristi za obuku, psihofizičku pripremu i podršku trudnica i porodilja. 
milanka-djordjevic